Weven, knopen, vlechten….

met fietsbanden en natuurlijke materialen
Ma 31/10/16 – 10u00 – 12u30
Voor (groot)ouders met kinderen (7-12 jr)
Lees verder

Advertenties

NIEUW: STOOMSESSIES VOOR STE(A)MSCHOLEN

STE(A)M-onderwijs zit in de lift. Maar zijn alle leerkrachten en techniekcoaches mee in dit vakoverschrijdende traject van Science, Technology, Engineering, (Arts) en Mathematics?
En hoe warm je de nieuwe STE(A)M-leerlingen op in september?

Creamus heeft een nieuw stomend aanbod voor leerkrachten en leerlingen van de eerste graad secundair.

Ontdek het aanbod in de folder

A4 folder

Hart voor kunsteducatie

Kleine Creamus heeft een groot hart voor kunsteducatie en vindt het belangrijk om beleidsmatig te pleiten voor kwalitieve veran(d)kering in het onderwijs.
Muzes vzw uit Mechelen houdt een petitie als voorbereiding op een 3de overlegronde in het Vlaams Parlement.
Lees de petitie hier en teken voor verandering op de website van Muzes.

Illustratie_Veranderen-mpczbn6bm2yk8f79x5h3zlq2jclldt8t2s128g0m4g

Het ernstig nemen van kunsteducatie door die nog veel nadrukkelijker op te nemen in de eindtermen en vooral in de leerplannen en lessenroosters van het basisonderwijs en van ‘alle’ richtingen binnen het secundair onderwijs.

 Het aanmoedigen van alle schoolteams om in te zetten op doorgedreven muzische vorming in het basisonderwijs en veel meer aandacht, tijd en ruimte voor kunsteducatie in het secundair onderwijs te voorzien.

 Kennis te maken met scholen en opvoedingscentra waar kunsteducatie een belangrijk deel uitmaakt van het opvoedingsproces.

 Werk te maken van intense kunsteducatie in alle opleidingscentra voor alle maar dan ook alle leraren en opvoeders (in welke richting ze ook zullen les geven en welk vak ze ook zullen doceren).

 Het bieden van een stevige pedagogisch-didactische basis voor deze leerkrachten en opvoeders die met de kinderen muzisch en kunsteducatief aan de slag zullen gaan.